Aşağıdaki listede KON ders planındaki tüm KON kodlu derslerin içerikleri yer almaktadır.

 1. KON 101-101E - Kontrol ve Otomasyon Müh. Etik Cont.& Automation Eng. Ethics [ECTS Form PDF link]
 2. KON 110E - Introduction to Scientific and Engineering Computing (C) [ECTS Form PDF link]
 3. KON 111 - Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş. - Intr. to Cont. Eng. [ECTS Form PDF link]
 4. KON 201-201E Diferansiyel Denklemler -  Differential Equations [ECTS Form PDF link]
 5. KON 214-214E Sistem Modelleme ve Simülasyonu - System Modelling&Simulation [ECTS Form PDF link]
 6. KON 218-218E Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar - Measurement and Sensors [ECTS Form PDF link]
 7. KON 224-224E Ölçme ve Enstrümantasyon - Measurement and Instrumentation [ECTS Form PDF link]
 8. KON 305E - Programming Techniques in Control [ECTS Form PDF link]
 9. KON 306-306E Bilgisayar Kontrollü Sistemler - Computer Controlled Systems [ECTS Form PDF link]
 10. KON 309E - Microcontroller Systems [ECTS Form PDF link]
 11. KON 313-313E - Geribeslemeli Kontrol Sistemleri - Feedback Control Systems [ECTS Form PDF link]
 12. KON 314-314E - Kontrol Sistem Tasarımı - Control System Design [ECTS Form PDF link]
 13. KON 315-315E Elektronik Enstrümantasyon - Electronic Instrumentation [ECTS Form PDF link]
 14. KON 317-317E - Otomatik Kontrol Sistemleri - Automatic Control Systems [ECTS Form PDF link]
 15. KON 318E - Introduction to Robotics [ECTS Form PDF link]
 16. KON 322-322E Industrial Automated Systems [ECTS Form PDF link]
 17. KON 324E - Sensing and Transducing Systems in Control [ECTS Form PDF link]
 18. KON 405E - State Space Methods in Control Systems [ECTS Form PDF link]
 19. KON 411 - Control Lab. [ECTS Form PDF link]
 20. KON 413 -  Endüstriyel Otomasyon - Industrial Automation [ECTS Form PDF link]
 21. KON 417-417E Servo Motorlar - Servo Motors [ECTS Form PDF link]
 22. KON 419E - Control Systems Design Project [ECTS Form PDF link]
 23. KON 421-421E - Robot Kontrolü - Robot Control [ECTS Form PDF link]
 24. KON 422-422E Elektrikli Ulaşım Sistemleri - Electric Transportation Systems [ECTS Form PDF link]
 25. KON 424-424E - Biyolojik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü - Modeling and Control of Biological Systems [ECTS Form PDF link]
 26. KON 425E - Process Control [ECTS Form PDF link]
 27. KON 426E - Intelligent Control Systems [ECTS Form PDF link]
 28. KON 428-428E Optimal Kontrole Giriş - Introduction to Optimal Control [ECTS Form PDF link]
 29. KON 435E - Industrial Data Communications [ECTS Form PDF link]
 30. KON 436E - Introduction to Nonlinear Control Systems [ECTS Form PDF link]
 31. KON 437-437E Hareket Kontrol Sistemleri -  Motion Control Systems [ECTS Form PDF link]
 32. KON 4901-4901E - Kontrol ve Otomasyon Müh. Tasarımı I - Contr.&Automation Eng.Design I [ECTS Form PDF link]
 33. KON 4902-4902E - Kontrol ve Otomasyon Müh. Tasarımı II - Contr.&Automation Eng.Design II[ECTS Form PDF link]
EEF Kodlu Dersler:

 1. EEF 205 Lojik Tasarıma Giriş [ECTS Form PDF link]
 2. EEF 206 İşaret İşleme ve Lineer Sistemler [ECTS Form PDF link]
 3. EEF 210 Diferansiyel Denklemler [ECTS Form PDF link]
 4. EEF 211 Elektrik Devre Temelleri [ECTS Form PDF link]
 5. EEF 212 Elektromanyetik Teori-I [ECTS Form PDF link]
 6. EEF 221 Elektrik Devre Temelleri Lab [ECTS Form PDF link]
 7. EEF 232 Devre ve Sistem Analizi [ECTS Form PDF link]
 8. EEF 262 Elektroniğin Temelleri [ECTS Form PDF link]
 9. EEF 311 Numerical Methods with Python [ECTS Form PDF link]
 10. EEF28E Linear Algebra [ECTS Form PDF link]
 11. EEF271E Probability and Statistics [ECTS Form PDF link]