Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı'nın uz görüsü,

Ulusal ve uluslararası alanda tanınmış programlar arasında yer alarak alanında bir mükemmeliyet merkezi olmak ve bunun sonucu olarak kontrol mühendisliğinin ulusal ve uluslararası alanda ilerlemesi için gerekli olan yüksek kalitede öğrenciler yetiştirmek, kendi alanında bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlamaktır.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı'nın özgörevi,


programına kabul ettiği öğrencileri, kontrol mühendisliği disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, uluslararası düzeyde yarışabilen, içinde bulunduğu toplumun gereksinimlerine yaratıcı çözümler üretebilen, profesyonel ve etik sorumluluklarına bağlı bireyler olarak mezun etmektir. Kontrol Mühendisliği Programından mezun olanlar, kontrol mühendisliği sahasında, hem yerel ve hem de global düzeyde değere sahip bilim ve teknolojileri üretme yetisine de sahip olacaklardır. Bu görev, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin göreviyle tam bir uyum içindedir.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programının Eğitsel Hedefleri


Kontrol Mühendisliği Programı mezunları
I. bilim ve mühendislik prensiplerini ve güncel araçları kontrol mühendisliği problemlerinin çözümünde etkin bir şekilde kullanabilir, yüksek kalitede mühendislik sistemleri tasarlayabilir ve ilgili disiplinler arası problemlere uygulanabilir çözüm önerilerinde bulunabilirler. 
II. hayat boyu öğrenmenin, bilgi ve becerilerini profesyonel etkinlik ve eğitimler ile sürekli artırmanın, daha yüksek öğrenim derecelerinin ve/veya kişisel profesyonel gelişimin önemini bilirler. 
III. başarılı bir kariyer için gerekli özgüven ve kişisel iletişim becerilerine sahip olarak takım çalışmalarına ulusal ve uluslararası çerçevede etkin bir şekilde katılabilirler.
IV. profesyonel çalışmalarında etik, toplumsal ve çevresel bilinçlilik içinde yüksek standartları uygularlar.