eac-rgb-b-l

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı: ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiştir, www.abet.org

Faydalı Bağlantılar

ABET - Why Accreditation Matters

ABET - Accreditation Step by Step

ABET - Accredited Program Search

ABET Kordinatörü: Prof. Dr. Mustafa DOĞAN

ABET Komisyonu: Prof. Dr. Hakan TEMELTAŞ, Prof. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ, Doç. Dr. Gülay ÖKE GÜNEL, Dr. Öğretim Üyesi İlker ÜSTOĞLU, Araş. Gör. Erhan YUMUK


AKREDİTASYON DEĞER KATAR

ABET akreditasyonu, bir üniversite programının uygulamalı bilimler, bilişim, mühendislik ve mühendislik teknolojilerindeki kritik çalışma alanlarında çalışacak yetkin mezunları vermesi için bir kanıttır. ABET tarafından akredite edilmiş programın mezunları sağlam bir eğitsel temele sahip olurken, yeniliğe ve gelişmekte olan teknolojilere öncülük edebilirler.


Akreditasyon Kimin İçin Neden Önemlidir:

1.Öğrenciler

Eğitiminizde kendinize güvenin —ABET akreditasyonu dünya genelinde işverenler için güvenilir bir standarttır.

2. Bölümler & Enstitüler

ABET akreditasyonu nitelikli eğitim verildiğinin göstergesidir.

3. Endüstri, Kamu ve Dünya

İşverenler, ABET akredite bölümlerin mezunlarına işgücüne katılım için güvenirler.


PROGRAMIN EĞİTİM HEDEFLERİ

PEO1: Kontrol mühendisliği problemlerinin çözümünde bilim ve mühendislik ilkelerini modern araçlarla birlikte etkin bir şekilde kullanabilir, yüksek kaliteli mühendislik sistemleri tasarlayabilir ve ilgili disiplinler arası problemlere uygulanabilir çözümler önerebilir.
PEO2: Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir etmek, mesleki faaliyetler ve eğitim yoluyla bilgi ve becerilerini sürekli genişletmek, yüksek öğrenim dereceleri ve / veya bireysel mesleki gelişim için çaba göstermek.
PEO3: Başarılı bir kariyer oluşturmak, ulusal ve uluslararası çerçevede takım çalışmasına etkin bir şekilde katılmak için kendine güven ve gerekli iletişim becerilerine sahip olmak.
PEO4: Mesleki çalışmalarının yürütülmesinde etik, toplumsal ve çevre bilinci ile yüksek standartlar uygular.


ÖĞRENCİ ÇIKTILARI

ÖÇ1: Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık kontrol mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

PC1.1. Mühendislik sistem ve süreçlerinin çözümünde temel bilim ve matematiği kullanabilir. (0.25)
PC1.2. Kontrol ve otomasyon mühendisliği problemlerini tanımlayabilir ve formüle edebilir. (0.25)
PC1.3. Kontrol ve otomasyon mühendisliği problemlerini çözmek için mühendislik ilkelerini kullanabilir. (0.5)

ÖÇ2: Halk sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri de dikkate alarak belirtilen ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi.

PC2.1. Tüm tanımlama ve kısıtlamaları dikkate alarak sistematik olarak verimli bir mühendislik tasarımı gerçekleştirebilir. (0.4)
PC2.2. Mühendislik tasarımında halk sağlığı, güvenliği ve çevresel faktörlerin farkındadır. (0.2)
PC2.3. Mühendislik tasarımında refah ve ekonomik faktörlerin farkındadır. (0.2)
PC2.4. Mühendislik tasarımında küresel, kültürel ve sosyal faktörlerin farkındadır. (0.2)

ÖÇ3: Bir dizi izleyici ile etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi.

PC3.1. Düzgün yazılmış belgeler hazırlar. (0.5)
PC3.2. Etkili sözlü iletişim kurar. (0.2)
PC3.3. Etkili sözlü sunum yapabilir. (0.3)

ÖÇ4: Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken bilinçli kararlar verme becerisi.

PC4.1. Etik ve mesleki sorumluluğu bilir. (0.6)
PC4.2. Mühendislik çözümlerinin toplumsal ve çevresel etkilerini anlar. (0.4)

ÖÇ5: Üyelerin birlikte liderlik ettiği, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, hedefler oluşturduğu, görevleri planladığı ve hedeflere ulaştığı bir ekipte etkin bir şekilde çalışma becerisi.

PC5.1. Bir proje planındaki rolleri ve görevleri atar ve hedefler belirler. (0.4)
PC5.2. Takım çalışması içinde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirir. (0.3)
PC5.3. Takım arkadaşlarıyla iletişimi önemser, doğrulama ve onaylama için geri bildirimlerden yararlanır. (0.3)

ÖÇ6: Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

PC6.1. Temel yasaları bilir ve analitik bir model belirleyebilir. (0.3)
PC6.2. Temel ölçüm bilgilerini bilir, ölçülebilir değişkenleri belirler ve test ekipmanlarını kullanır. (0.4)
PC6.3. Modern mühendislik araçlarını kullanarak toplanan verileri analiz edebilir, yorumlayabilir ve raporlayabilir. (0.3)

ÖÇ7: Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak, gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.

PC7.1. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkındadır ve uygun öğrenme tekniklerini kullanır. (0.5)
PC7.2. Alanındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eder ve uygular. (0.5)

Öğrencilerin Geldikleri Yıllara Göre Dağılımı 

  Year
(2017-2018)
 
 Year
(2018-2019)
Year
(2019-2020) 
Year
(2020-2021) 
Year
(2021-2022) 
Year
(2022-2023)
 
 Tam-zamanlı
öğrenciler
 389 395 444  510  587 675 
Tam-zamanlı
Erasmus
öğrencileri
(Gelen)
 1  -
 Değişim  3 -  - 
 Diğer  -  - 
 Mezunlar  70 66  63  80  83  -

ABET AKREDİTASYON SÜRECİ 18-AYDA ve 5 ADIMDA TAMAMLANMAKTADIR.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı, ABET Kuruluşunun Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiştir, www.abet.org(Kriter: Genel Kriter (EAC)).

Bu süreç devam eden öz-değerlendirmenin ve sürekli gelişimin bir doruk noktasıdır. Böylece ABET-akredite programların öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamanın; mezunlarını dünyanın ve meslek alanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlamanın güvenini verir.

Akreditasyon sürecinin görsel zaman çizelgesi için adım adım akreditasyon sayfasını inceleyebilirsiniz.

Kaynakça:  
Bu sayfa verilen adresten alınmıştır https://www.abet.org/accreditation/get-accredited/accreditation-step-by-step/