Akreditasyon Katma Değer Ekler

ABET akreditasyonu, bir üniversite programının uygulamalı bilimler, bilişim, mühendislik ve mühendislik teknolojilerindeki kritik çalışma alanlarında çalışacak yetkin mezunları vermesi için bir kanıttır. ABET tarafından akredite edilmiş programın mezunları sağlam bir eğitsel temele sahip olurken, yeniliğe ve gelişmekte olan teknolojilere öncülük edebilirler.

Akreditasyon Kimin İçin Neden Önemlidir:

1. Öğrenciler

Eğitiminizde kendinize güvenin —ABET akreditasyonu dünya genelinde işverenler için güvenilir bir standarttır. Daha fazlası >

2. Bölümler ve Enstitüler

ABET akreditasyonu nitelikli eğitim verildiğinin göstergesidir. Daha fazlası >


3. Endüstri, Kamu ve Dünya

İşverenler, ABET akredite bölümlerin menzunlarına işgücüne katılım için güvenirler. Daha fazlası>


ÖĞRENCİ ÇIKTILARI

ÖÇ1: Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık kontrol mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

PC1.1. Mühendislik sistem ve süreçlerinin çözümünde temel bilim ve matematiği kullanabilir. (0.25)
PC1.2. Kontrol ve otomasyon mühendisliği problemlerini tanımlayabilir ve formüle edebilir. (0.25)
PC1.3. Kontrol ve otomasyon mühendisliği problemlerini çözmek için mühendislik ilkelerini kullanabilir. (0.5)

ÖÇ2: Halk sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri de dikkate alarak belirtilen ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi.

PC2.1. Tüm tanımlama ve kısıtlamaları dikkate alarak sistematik olarak verimli bir mühendislik tasarımı gerçekleştirebilir. (0.4)
PC2.2. Mühendislik tasarımında halk sağlığı, güvenliği ve çevresel faktörlerin farkındadır. (0.2)
PC2.3. Mühendislik tasarımında refah ve ekonomik faktörlerin farkındadır. (0.2)
PC2.4. Mühendislik tasarımında küresel, kültürel ve sosyal faktörlerin farkındadır. (0.2)

ÖÇ3: Bir dizi izleyici ile etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi.

PC3.1. Düzgün yazılmış belgeler hazırlar. (0.5)
PC3.2. Etkili sözlü iletişim kurar. (0.2)
PC3.3. Etkili sözlü sunum yapabilir. (0.3)

ÖÇ4: Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken bilinçli kararlar verme becerisi.

PC4.1. Etik ve mesleki sorumluluğu bilir. (0.6)
PC4.2. Mühendislik çözümlerinin toplumsal ve çevresel etkilerini anlar. (0.4)

ÖÇ5: Üyelerin birlikte liderlik ettiği, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, hedefler oluşturduğu, görevleri planladığı ve hedeflere ulaştığı bir ekipte etkin bir şekilde çalışma becerisi.

PC5.1. Bir proje planındaki rolleri ve görevleri atar ve hedefler belirler. (0.4)
PC5.2. Takım çalışması içinde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirir. (0.3)
PC5.3. Takım arkadaşlarıyla iletişimi önemser, doğrulama ve onaylama için geri bildirimlerden yararlanır. (0.3)

ÖÇ6: Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

PC6.1. Temel yasaları bilir ve analitik bir model belirleyebilir. (0.3)
PC6.2. Temel ölçüm bilgilerini bilir, ölçülebilir değişkenleri belirler ve test ekipmanlarını kullanır. (0.4)
PC6.3. Modern mühendislik araçlarını kullanarak toplanan verileri analiz edebilir, yorumlayabilir ve raporlayabilir. (0.3)

ÖÇ7: Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak, gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.

PC7.1. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkındadır ve uygun öğrenme tekniklerini kullanır. (0.5)
PC7.2. Alanındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eder ve uygular. (0.5)

Öğrencilerin Geldikleri Yıllara Göre Dağılımı


2010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018Genel Toplam
Kontrol ve Otomasyon Müh. (ING)1431350100081
Kontrol ve Otomasyon Müh.3248516970667774487
Genel Toplam4679866971667774568

Mezuniyet Tarihlerine Göre Mezun Sayıları


20102011201220132014201520162017Genel Toplam
Kontrol ve Otomasyon Müh. (ING)0000420252473
Kontrol ve Otomasyon Müh.5562486369555253457
Genel Toplam5562486373757777530

eac-rgb-b-l

ABET AKREDİTASYON SÜRECİ 18-AYDA ve 5 ADIMDA TAMAMLANMAKTADIR.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı, ABET Kuruluşunun Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiştir, www.abet.org(Kriter: Genel Kriter (EAC)).

Bu süreç devam eden öz-değerlendirmenin ve sürekli gelişimin bir doruk noktasıdır. Böylece ABET-akredite programların öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamanın; mezunlarını dünyanın ve meslek alanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlamanın güvenini verir.

Akreditasyon sürecinin görsel zaman çizelgesi için adım adım akreditasyon sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

Kaynakça:  

http://www.abet.org/accreditation/get-accredited-2/

http://www.abet.org/accreditation/why-abet-accreditation-matters/