Bitirme tasarım projelerini (BTP) yaz dönemine erteleme talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimizin, 03 Haziran saat 14.00'e kadar bölüm sekreterliğine elden veya e-posta yoluyla dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir.