Değerli Öğrencilerimiz,

2022-2023 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Kontrol ve Otomasyon Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

1. 2021-2022 Güz dönemi ders planının uygulanmaya başlaması nedeni ile önceki planlara dâhil olan öğrencilerin almaları gereken derslerde değişiklikler oluşmuştur. Buna göre 2021-2022 Güz Dönemi öncesi planlara dâhil olan öğrencilerin bu dönem alması gereken derslere denk olan yeni plan dersleri aşağıda listelenmiştir.

Dersin kodu

Dersin Adı

Denk Dersin kodu

Denk dersin adı

MAT271/ MAT271E

Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics


 

EEF271/ EEF271E

Olasılık ve İstatistik/ Probability and Statistics

MAT281/ MAT281E

Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application

EEF281/ EEF281E

Lineer Cebir ve Uygulamaları/ Linear Algebra & Application

MAT210/ MAT210E

Mühendislik Matematiği/Engineering Math.

EEF210/ EEF201E

Diferansiyel Denklemler/Differential Equations

EHB205/ EHB205E

Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design

EEF205/ EEF205E

Lojik Tasarıma Giriş/ Introduction to Logic Design

EHB211/ EHB211E

Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits

EEF211/ EEF211E

Elektrik Devre Temelleri/ Basics of Electrical Circuits

EHB110/ EHB110E

Intr. To Prog. Language C

EEF110/ EEF110E

Intr. To Prog. Language C

EHB231/ EHB231E

Elektronik I / Electronics I

EHB222/ EHB222E

Elektroniğe Giriş/ Introduction to Electronics

EHB206 /EHB206E

İşaret İşleme ve Lineer Sist. /Signal Processing&Linear Syst.

EEF206/ EEF206E

İşaret İşleme ve Lineer Sist. /Signal Processing&Linear Syst.

EHB212/ EHB212E

Elektromanyetik Alanlara Giriş/İntroduction of Electromagnetic Fields

EEF212/ EEF212E

Elektromanyetik Teori I-Electromagnetic Theory I

EHB232/ EHB232E

Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis

EEF232/ EEF232E

Devre ve Sistem Analizi/ Circuit and System Analysis

EHB221/ EHB221E

Elektrik Devre Temelleri Lab/ Basics of Electrical circuits lab..

EEF221/ EEF221E

Elektrik Devre Temelleri Lab/ Basics of Electrical circuits lab..

EHB262/ EHB 262E

Elektronik II 7Electronics II

EEF262/ EEF262E

Elektroniğin Temelleri/ Fundamentals of Electronics2021-2022 Güz dönemi öncesi öğrenciler seçmeli derslere ilişkin denklikler için

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-denklikleri/ders-denklikleri.php

adresinden denklik kontrolü yapmaları gerekmektedir.

2.  2021-2022 Güz dönemi öncesi plana dahil olan öğrenciler aynı kredili 6.,7. ve 8. yy. MT ders gruplarından istedikleri dersleri seçebilirler.

3.  2021-2022 Güz planı öncesi öğrencilerinin planında eğer hem Elektronik I hem de Elektronik II dersi varsa yukardaki tabloda verilen denkliklere göre tanımlanan 2 adet dersi almaları gerekmektedir.

4.  30 Ocak 2023 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki Akademik Takvim

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/akademik-takvim/akademik-takvimler/takvim2023/lisans-akademik-takvimi.php

ve ilgili duyurulardan takip edilebilir.

5.  İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

6.  http://www.sis.itu.edu.tr/

sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

7. Sistemde açıklanan ders programında görüleceği üzere, özellikle zorunlu EEF kodlu derslere sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.

8. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir. Bazı İngilizce şubelerin KOM öğrencilerine ekle-çıkar (add-drop) haftasında açılması söz konusu olabilir. İlk kayıt haftasında Türkçe şubelere yerleşememiş öğrencilerin add-drop haftasında kontenjanı olan İngilizce şubelere kayıt olması beklenmektedir.

9.  Dönemin ilk haftası (6-10 Şubat 2023) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir (Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu tarihler uzatılabilir, lütfen http://www.sis.itu.edu.tr duyuruları takip ediniz). Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

10.  Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan KOM Bölümü öğrencileri ve KOM ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde imzalı ve basılı olarak veya kontrol@itu.edu.tr adresine mail yoluyla dilekçe verebilir.

i) Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından toplanmasına 9 Şubat 2023 Perşembe günü 10:00’da başlanacaktır. (Önemli not: Dilekçe toplama tarihlerinde sistemden kaynaklanan değişmeler zorunlu olabilir, bu duyuruları takip etmeniz önemlidir. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu tarihler uzatılabilir, lütfen http://www.sis.itu.edu.tr duyuruları takip ediniz.)

ii) Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.

iii) Dilekçelerin en geç;

10 Şubat Cuma 10:00 (Olası tarih değişiklikleri için lütfen İTÜ resmi sitelerini takip ediniz.) (Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu tarihler uzatılabilir, lütfen http://www.sis.itu.edu.tr duyuruları takip ediniz.)

saatine kadar KOM Bölüm Sekreterliğine yollanması gerekmektedir; basılı olarak elden veya kontrol@itu.edu.tr adresine mail yoluyla.

iv) Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir.

v) Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.

vi) Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle KOM bölüm sekreterliğine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz. Lütfen dilekçelerinizde %100 İngilizce veya %30 İngilizce öğrencisi olduğunuz belirtin. Ters dönemde (plandaki yerine göre ters dönemde) açılan derslere Türkçe plan öğrencilerinin yerleştirilmesinde esneklik olması gerekmektedir.

vii) Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz. Bu durumda meydana gelebilecek olası karışıklıklardan bölüm başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

viii)     Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi koşullu ifadeler kullanmayınız. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

                ix)     Dilekçeler ders ders grup olarak incelendiği ve süre çok kısıtlı olduğu  için bir dersin kabul edilmesi durumunda diğer dilekçenin göz ardı edilmesi vb. isteklerin gözden kaçması olasıdır. Bunun için mümkün olduğunca mutlaka almanız gereken dersler için dilekçe veriniz. Aksi taktirde beklenmedik çakışmalar olabilmektedir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka derse kayıt olduysanız ve dilekçeniz kabul edildiyse o saatteki dersi drop etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

x) Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.

11.  Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir. Gün ve saat değişikliği olmayan şubelerde CRN seçimi Bölüm tarafından yapılacaktır. Bu yüzden boş yer olan dersler için lütfen CRN belirterek dilekçe vermeyiniz.