Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Bahar dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Kontrol ve Otomasyon (KOM) Bölümü tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirmeler aşağıda listelenmiştir.

 1. 16 Şubat 2022 tarihinde ÖİDB tarafından ilk kayıtlar açılacaktır. Hangi sınıf düzeylerinin hangi gün ve saatlerde kayıt olacağına ilişkin bilgiler

  http://www.sis.itu.edu.tr/

  sitesindeki Akademik Takvim ve duyurularından takip edilebilir.

 2. İlk kayıtlar kapandıktan sonra ÖİDB tarafından gelen bilgilere göre kendi döneminde açılan zorunlu derslerin kontenjanları isteyen tüm öğrencilerin dersi almasına olanak sağlayacak şekilde uygun miktarda arttırılacaktır.

  Seçmeli derslerde ve kendi dönemi dışında açılan zorunlu derslerde kontenjan artış miktarına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verilecektir.

 3. http://www.sis.itu.edu.tr/

  sitesindeki akademik takvim ve duyurularda belirtilen ya da belirtilecek olan tarihlerde kayıtlar tüm lisans öğrencilerine açılacaktır. Kayıt tarihleri ile ilgili olabilecek tüm güncellemeleri bu şekilde takip etmeniz önemlidir.

 4. Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü tarafından açılan aşağıda listesi verilmiş derslere, sistemde kontenjanı tanımlanan tek şube üzerinden kayıt yapılacaktır.
   EHB 206  İşaret İşleme ve Lineer Sist.
   EHB 206E  Signal Processing&Linear Syst.
   EHB 211  Elektrik Devre Temelleri
   EHB 212  Elektromagnetik Alanlara Giriş
   EHB 212E  Intr.to Electromagnetic Fields
   EHB 222E  Introduction to Electronics
   EHB 252E  Signals and Systems
   MAT 281  Lineer Cebir ve Uygulamaları
   MAT 281E  Linear Algebra and Applicat.
   MAT 271E  Probability and Statistics
 5. Özellikle zorunlu ders kontenjanlarının ÖİDB tarafından belirtilen tarihlerde uygun şekilde arttırılması planlandığı için zorunlu derslere kayıtta sorun olmaması beklenmektedir. Bu yüzden ilgili zorunlu dersin tüm şubelerini kontrol ediniz. Şubelerde yer olduğu takdirde yeni kontenjan artışı yapılmamaktadır. İngilizce şubelerde yer olduğu takdirde %30 Türkçe öğrencilerinin de şubelere kayıt olması beklenmektedir.

 6. Zorunlu dersler ve çok şubeli seçmeli dersler için verilen dilekçelerde öğrencinin kayıt edileceği şube tüm şubelerin doluluk oranına göre Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Tüm şubelerin tam dolu olma durumunda ise öğrenciler Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü şekilde dağıtılarak kaydedileceklerdir.
 7. Dönemin ilk haftası (21-25 Şubat 2022) ders planındaki derslere ekleme-çıkarma yapma (add-drop) haftası olarak belirlenmiştir. Dönem açılmadan önce istediği derslere kayıt yaptıramamış öğrenciler, yer olması halinde ders değişiklikleri yapabilir. Bu hafta aynı zamanda süresi içinde çeşitli nedenlerle hiçbir derse kayıt yaptıramamış öğrenciler için cezalı kayıt haftasıdır.

 8. Derslere add‑drop haftası içinde de kayıt olamayan KOM öğrencileri ve KOM ÇAP, Mühendislik Tamamlama vb. öğrencisi olup önşart koşulları gibi sistemsel sorunlar nedeni ile kayıt yaptıramayan öğrenciler aşağıdaki kurallar çerçevesinde dilekçe verebilir. (Önemli not: Dilekçelerin hem e-posta hem de basılı olarak verilmesi zorunludur. Aksi takdirde dilekçelerin takibinde hatalar oluşabilir.)

  • Kurallara uygun olarak hazırlanan dilekçelerin Bölüm Sekreterliği tarafından (e-posta ve basılı dilekçe ile) toplanmasına 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 17.00'da başlanacaktır.
  • Yardım bileti ile yollanan ders kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.
  • Resmi dilekçelerin e-posta ile en geç

   22 Şubat Salı akşamı saat: 21.00’e kadar

   PDF biçiminde kontrol@itu.edu.tr adresine yollanması gerekmektedir.

  • Resmi dilekçelerin basılı şekilde en geç,

   23 Şubat Çarşamba öğlen saat: 12.00’a kadar

   KOM Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. 
  • Kişisel e-posta adreslerine yollanan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
  • Dilekçe için yolladığınız e-postanın “Konu” kısmına “Add-drop haftası Ders Kodu 1 / Ders Kodu 2 ders kayıt dilekçesi” benzeri bir ifadeyi mutlaka ekleyiniz. (Ders veya derslerin kodlarını konu kısmına eklemeyi unutmayınız.) Kontenjan artışına Bölüm Başkanlığı tarafından karar verileceği için gerektiği takdirde dersin öğretim üyesi ile iletişime yine Bölüm Başkanlığı tarafından geçilecektir.
  • Öğrencilerin (EEF Fakültesi dışındaki Öğretim Üyelerinden almak istedikleri dersler dışında) ilgili dersin öğretim üyesinden ayrıca onay almasına gerek yoktur.
  • Dilekçenize haftalık ders programınızı ve transkriptinizi, dersi alamamanız mezuniyetinizle ilgili sorun yaratacaksa mezuniyetime ne kaldı belgesini yüklemeniz önemlidir. Dilekçeyi verdikten sonra aynı saatte başka bir ders alır ya da derste oluşacak boşluklar nedeni ile ilgili derse yazılmayı başarırsanız bunu da ivedilikle kontrol@itu.edu.tr adresine bildirmeniz süreç açısından önemlidir. Almak istediğiniz ders ile aynı saatte başka derse yazıldıysanız ders kaydınız yapılamaz.
  • Kayıt olduğunuz bir dersin başka şubesine kaydınızı geçirmek için dilekçe vermeyiniz.
  • Dilekçelerde “derse kabul edilmem durumunda diğer dersin çıkarılmasını istiyorum” gibi ifadeler kullanmamanız önemlidir. Ders silme işlemi sadece öğrenci tarafından yapılabilir. Bölüm dersi almanızı uygun görürse kabul etmekle yetkilidir. Bölüm tarafından web sitesinde de ilan edilen kabul listesi Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.
  • Kabul edilen kayıtların sisteme işlenmesi ÖİDB tarafından yapılmakta olup, kabul alındığı halde Bölümün yetkisi dışında oluşabilecek kayıt sorunları nedeni ile kayıt olamama durumunda lütfen Fakülte Öğrenci İşlerine ya da ÖİDB yetkililerine başvurunuz.