İTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi'ne uygun olarak 2021-2023 Dönemi için yapılan seçimler sonucunda Bölüm Öğrenci Temsilcileri ve Fakültemiz Öğrenci Temsilcisine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Bölüm Öğrenci Temsilcileri 

Adı ve Soyadı     Bölümü     E-mail 
Oğuzcan KURUGÜL    EHB     kurugul118@itu.edu.tr
Berkay UZUNER     KOM    uzuner18@itu.edu.tr
İbrahim ŞAHİNTÜRK     ELK    ibrahimsahinturkk@gmail.com
 
Fakülte Temsilcisi

 Adı ve Soyadı    Bölümü     E-mail 
 Oğuzcan KURUGÜL    EHB    kurugul118@itu.edu.tr