Kayıtlı olunan derse ait Bitirme Tasarım Projesi (BTP) formu dijital olarak doldurulup mail yolu ile ya da elden bölüm sekreterine 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00'ye kadar teslim edilmelidir. 

Bitirme Tasarım Projesi (BTP) formlarına buradan ulaşılabilmektedir.