Raylı Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisansdüzeyinde eğitim vermektedir. 




Araştırma Alanları

 • Raylı sistemlerin planlanması (yüksek hızlı tren, şehirlerarası tren)
 • Kentsel toplu taşımada raylı sistemlerin planlanması (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
 • Raylı sistemlerin projelendirilmesi ve yapımı (hızlı tren, şehirlerarası tren, kentsel raylı (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
 • Raylı sistemlerin üst ve altyapılarının yapımı ve bakımı
 • Raylı sistemlerin çevresel etkileri ve dışsal maliyetler
 • Raylı sistemlerin inşaa ve işletme maliyetleri
 • Raylı sistemlerde sürdürülebilirlik
 • Raylı sistem sanat yapılarında zemin etütleri



Başarı Değerlendirmesi

Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmi dört kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasının tamamlanması gerekir. Yirmi dört kredinin on iki kredisi zorunlu derslerden olmak zorundadır. Bu zorunlu on iki kredinin altı kredisi programın ortak zorunlu derslerinden diğer altı kredi ise öğrenci ve danışmanın ortak kararı ile programın üç opsiyonundan birisine bağlı olarak zorunlu dersler kümesinden seçilecektir.  Seçmeli derslerin en fazla %50'si danışman onayı ile İTÜ içerisindeki diğer programlardan alınabilir.




Misyon

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programının misyonu, toplumsal kalkınmanın ve sanayileşmenin kilit sektörlerinden biri olan raylı sistemler ile yolcu ve yük taşımacılığı konusunda ülke ekonomisi yararına ve biliminin gelişmesine katkı sağlayacak, yetkin ve uzman mezunlar yetiştirmektir.




Vizyon

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

 • Dünyadaki raylı sistem mühendisliği konularındaki gelişmeleri sürekli takip ederek, eğitim kalitesini en üst seviyede tutmak,
 • Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve halk için raylı sistemler mühendisliği konusunda sürdürülebilir eğitimler verecek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunacak mesleğin ilerlemesine katkı verecek uzmanları yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapan önder bir program olmak,
 • Raylı sistem mühendisliği konusu ile ilgili tüm bilim dallarında Türkiye’de eksikliği çekilen yetişmiş Ar-Ge elemanı ihtiyacını karşılamak,
 • Raylı sistem mühendisliği biliminin ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma ve yayın yapacak akademik kadroları yetiştirmede, gerekli araştırma altyapısını oluşturmada, desteklemede ve sürdürmede öncülük yapmak vizyonu ile İTÜ akademik hayatı içinde yer almaktadır

Daha fazla bilgi için tıklayın

Programın anasayfası